Csaba Miklos Kindler

Doktorand , överläkare vid Centrum för klinisk forskning, Västmanland

Telefon:
021-17 30 00
E-post:
csaba.miklos.kindler@regionvastmanland.se
Besöksadress:
Ingång 29
Västmanlands sjukhus Västerås
Postadress:
Västmanlands sjukhus Västerås
721 89 Västerås

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin