Maziar Nikberg

Adjungerad universitetslektor , docent, överläkare kirurgi vid Centrum för klinisk forskning, Västmanland

Telefon:
021-17 30 00, 021-17 53 50
E-post:
maziar.nikberg@regionvastmanland.se
Besöksadress:
Ingång 29
Västmanlands sjukhus Västerås
Postadress:
Västmanlands sjukhus Västerås
721 89 Västerås

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin