Catrine Lundgren

Kommunikatör vid Centrum för klinisk forskning, Västmanland

Telefon:
021-17 49 47
E-post:
catrine.lundgren@regionvastmanland.se
Besöksadress:
Ingång 29
Västmanlands sjukhus Västerås
Postadress:
Västmanlands sjukhus Västerås
721 89 Västerås

Kort presentation

Jag arbetar som kommunikationsansvarig/kommunikatör vid CIFU Forskning Västerås och CKF Västmanland. Jag arbetar övergripande med marknadsföring, publikationer och kommunikation (ex hemsidor, trycksaker, presentationer, skyltning m m vid CIFU.

Catrine Lundgren

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin