Lena Lönnberg

Postdoktor , leg fysioterapeut vid Centrum för klinisk forskning, Västmanland

Telefon:
021-17 30 00
E-post:
lena.lonnberg@regionvastmanland.se
Besöksadress:
Ingång 29
Västmanlands sjukhus Västerås
Postadress:
Västmanlands sjukhus Västerås
721 89 Västerås
ORCID:
0000-0003-4706-6915

Kort presentation

Jag är leg fysioterapeut och arbetar som verksamhetsutvecklare i Region Västmanland. Där arbetar jag med forskning och utveckling av stöd till patienter som är i behov av förändrade levnadsvanor. Jag har ett särskilt intresse för kardiovaskulär prevention och det metabola syndromet.

Lena Lönnberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin