Lisa Söderström

Postdoktor Med dr, leg dietist vid Centrum för klinisk forskning, Västmanland

Telefon:
021-481 81 08, 072-141 63 72
E-post:
lisa.soderstrom@regionvastmanland.se
Besöksadress:
Ingång 29
Västmanlands sjukhus Västerås
Postadress:
Västmanlands sjukhus Västerås
721 89 Västerås
Akademiska meriter:
Med dr, leg dietist
CV:
Ladda ned CV
ORCID:
0000-0002-8367-1189

Kort presentation

Leg. dietist som disputerade februari 2016 inom medicinska vetenskaper på området undernäring hos äldre. Sedan dess samordnare för kliniska studier i Region Västmanland (lokal nodsamordnare) och verksamhetsutvecklare på CKF. Lokal nod Västmanland

Forskning

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Lisa Söderström

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin