Marie-Louise Södersved Källestedt

Docent , leg sjuksköterska vid Centrum för klinisk forskning, Västmanland

Telefon:
021-17 30 00
E-post:
marie-louise.sodersved.kallestedt@regionvastmanland.se
Besöksadress:
Ingång 29
Västmanlands sjukhus Västerås
Postadress:
Västmanlands sjukhus Västerås
721 89 Västerås
Akademiska meriter:
Docent, leg sjuksköterska

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin