John Carlsson

Bibliotekarie vid Centrum för klinisk forskning, Västmanland

Telefon:
021-481 87 76
E-post:
john.carlsson@regionvastmanland.se
Besöksadress:
Ingång 29
Västmanlands sjukhus Västerås
Postadress:
Västmanlands sjukhus Västerås
721 89 Västerås

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin