Christoffer Bergvall

1:e Forskningsing vid Institutionen för ekologi och genetik; Limnologi

Telefon:
018-471 27 19
E-post:
christoffer.bergvall@ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala
Akademiska meriter:
FD

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin