Ola Eriksson

Universitetsadjunkt vid Institutionen för geovetenskaper; Vindenergi

Telefon:
018-471 83 61
E-post:
ola.eriksson@geo.uu.se
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
62157 Visby
Postadress:
Uppsala universitet Campus Gotland
62167 VISBY

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin