Anette Persson Stache

Kort presentation

UU Samverkan är en del av universitetets innovationskontor, med uppdrag att stödja samverkans- och innovationsprojekt mellan forskare och organisationer i samhället. Intresseområde: psykisk hälsa och samverkan mellan externa aktörer.

Jag arbetar som projektledare för:

 • Konceptet AIMday ett strategiskt verktyg för samverkan med externa organisationer, utvecklat av Uppsala universitet.
 • Det strategiska innovationsprogrammet Internet of Things Sverige (IoT Sverige).

Nyckelord

 • aimday
 • collaboration university-society
 • international collaboration
 • internationell samverkan
 • internet of things
 • iot
 • iotsverige
 • mental health
 • offentlig sektor
 • psykisk hälsa
Anette Persson Stache

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin