Nadja Duffner- Ylvestedt

Biografi

Jag är teamledare för fysisk och digital informationstjänst vid Uppsala universitetsbibliotek. Mitt kontor är på Carolina Rediviva.

Nadja Duffner- Ylvestedt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin