Karin Staxäng

Kort presentation

Bistår kunder inom biologiska/medicinska fältet. Utför preparering och bildtagning av prover för elektronmikroskopisk analys.

Vänligen se BioVis hemsida för vidare information om tekniker, pris- och kontaktuppgifter:

https://www.biovis.uu.se/

Nyckelord

  • biovis
  • elektronmikroskopi
  • em
  • exosomer
  • immunoguld
  • negative staining
  • tem
  • transmissionselektronmikroskop

Biografi

Tidigare arbetat på Klinisk Patologi, Akademiska Sjukhuset, Uppsala.

Karin Staxäng

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin