BioVis

Del av Institutionen för immunologi, genetik och patologi; Faciliteter

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
752 37 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA
Webbsida:
https://www.uu.se/forskning/biovis

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin