Monika Hodik

Kort presentation

Bistår kunder inom biologiska/medicinska fältet med råd och hjälp med elektronmikroskop experiment. Genomför inbäddning av preparat, bildanalys samt ansvarar för underhåll av instrument.

Se BioVis hemsida för vidare information om tekniker, pris- och kontaktuppgifter:

https://www.biovis.uu.se/

Nyckelord

  • biovis
  • elektronmikroskop
  • em
  • exosome
  • immunocytokemi
  • immunoguld
  • negative staining
  • tem
  • transmissionselektronmikroskop

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin