Suhas Nahas

Doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi; Materialteori

Mobiltelefon:
076-923 52 36
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin