Ngan Pham

Gästforskare vid Institutionen för materialvetenskap; Myfab Uppsala (MSL)

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Denna text finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Intensive expertise on Thermoelectrics and Nanofabrication

Ngan Pham

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin