Gopal Datt

Forskare vid Institutionen för fysik och astronomi; Röntgenfysik

Mobiltelefon:
073-581 25 43
E-post:
gopal.datt@physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin