Rolf Larsson

Professor i tillämpad matematik och statistik vid Matematiska institutionen; Statistik, AI och data science

Telefon:
018-471 31 82
E-post:
rolf.h.larsson@math.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Rapporter

Rolf Larsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin