Anna Sofia Hedberg

Kort presentation

Fil.dr, kanslichef, kansliet för humaniora och samhällsvetenskap.

Biografi

Som kanslichef ansvarar jag för att planera och leda arbetet vid kansliet för humaniora och samhällsvetenskap. Vårt kansli bereder beslut och ger service till Rektor, områdesnämnd, fakultetsnämnder och institutioner och övriga enheter inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Inom kansliets verksamhetsområde finns en områdesnämnd, sex fakultetsnämnder och ett trettiotal institutioner. Kansliet ansvarar för planering och uppföljning av forskning, utbildning och samverkan. Kansliet arbetar också med rekrytering av lärarpersonal, forskningsfinansiering och kommunikationsfrågor.

Jag var tidigare utbildningsledare vid samma kansli och har min akademiska bakgrund vid Uppsala universitet. Jag disputerade här med en avhandling i kulturantropologi 2007. Sedan dess har jag arbetat som forskare vid Etnografiska museet i Stockholm, som lektor och forskare vid Högskolan Dalarna samt som vik. lektor och studierektor vid institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet.

Anna Sofia Hedberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin