Mohammad Mehdi Mohammadi

Doktorand vid Institutionen för geovetenskaper; Vindenergi

Telefon:
018-471 83 62
E-post:
mohammad.mohammadi@geo.uu.se
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
62157 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
62167 Visby

Forskning

Denna text finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Optimization of loads and power generation for wind turbines in Swedish condition

Mohammad Mehdi Mohammadi

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin