Mona Abbasi

Doktorand vid Institutionen för ekologi och genetik; Limnologi

E-post:
mona.abbasi@ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala
Mona Abbasi

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin