Kunal Gupta

Kort presentation

Forskning

Denna text finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Currently I am interested in

  • Spectral and Exponential Networks
  • Seiberg Witten Curves and Hitchin Integrable Systems
  • Knots and Quivers
  • Langlands

Kunal Gupta

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin