Jenny Friman

Kort presentation

Jag är en samhällsvetenskaplig miljöforskare och mitt forskningsintresse berör naturresursförvaltning, kopplingen till människors försörjningsmöjligheter och hur rättvisa möjligheter till tillgång och rättigheter till mark kan uppnås. Jag forskar nu i MultiForSe-projektet som syftar till att förstå hur sociala lärande nätverk kan användas för att påskynda implementeringen av alternativa skogsbruksmetoder som redan finns och tillämpas inom mångbruksrörelsen hos svenska enskilda skogsägare.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Jenny Friman

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin