Peter Sjökvist

Forskare i latin vid Institutionen för lingvistik och filologi

Mobiltelefon:
070-425 06 95
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD, docent, bibl.ex.
CV:
Ladda ned CV
ORCID:
0000-0002-0953-8902

Biografi

Bibliotekarie vid Uppsala universitetsbiblioteks avdelning för specialsamlingar i arbetsgruppen för äldre tryck. Samordnare i katalogiseringsfrågor inom avdelningen. Operatör för EOD (Ebooks On Demand). Ansvarig för biblioteket vid Lövstabruk, samt adjungerad i Stiftelsen Leufstas arbetsutskott. Samordnare för Poznań-projektet. Sekreterare i IFLA:s Rare Books and Special Collections Section. Medlem i CERL:s arbetsgrupp för Retrospective National Bibliographies.

Fil. dr och docent i latin vid Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet, med inriktning mot nylatin. Har särskilt intresserat sig för tillfällesdiktning, äldre akademiska dissertationer och litterära krigsbyten. Sammankallande i det Nylatinska nätverket i Uppsala, samt en av utgivarna av Bibliotheca Neolatina Upsaliensis. Projektledare för Samuel Älfs Carmina Suecorum Poetarum Latina, finansierat av Riksbankens jubileumsfond.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Peter Sjökvist

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin