Leif Häggman

1:e Forskningsing vid Institutionen för kemi - Ångström; Fysikalisk kemi

Telefon:
018-471 46 16
Mobiltelefon:
072-999 91 79
E-post:
leif.haeggman@kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 523
751 20 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin