Åsa Melhus

Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Klinisk Mikrobiologi

E-post:
Asa.Melhus@medsci.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 38, Hubben
752 37 Uppsala
Postadress:
Dag Hammarskjöldsväg 38, Hubben
752 37 Uppsala
Akademiska meriter:
MD, PhD
Åsa Melhus

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin