Thomas Hillgren

Institutionstekniker vid Intendenturorganisationen; Ångströmlaboratoriet

Telefon:
070-425 03 02
E-post:
thomas.hillgren@uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 524
751 20 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin