40.9 Ångströmlaboratoriet

Del av Intendenturorganisationen

AV-support: 072-999 9411

Reception: 018-471 3103

Vaktmästeri: 070-425 0662

Passerkort och nycklar: 018-471 5891

Godsmottagning: 018-471 5899

Godsadress: Regementsvägen 1, 752 37 Uppsala

Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 524
751 20 Uppsala
Webbsida:
https://www.uu.se/campus/angstromlaboratoriet/
Föreståndare:
Intendent:
Bitr. intendent:
Ekonomi­administration:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin