Kim Solin

Akademiska meriter:
FD, docent

Kort presentation

Jag är utbildningsledare vid Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap och docent i filosofi. Vid kansliet, som är en del av Universitetsförvaltningen, arbetar jag med beredning av beslut och med planering och uppföljning av forskning, utbildning och samverkan.

Som filosof är jag idag främst inriktad mot existensfilosofi i vid bemärkelse och mot Wittgenstein-studier. Min bakgrund är inom de formella vetenskaperna.

Biografi

Jag har tidigare bl.a. varit departementssekreterare i Regeringskansliet och universitetslektor i datavetenskap vid Åbo Akademi. Jag är honorary research fellow i filosofi vid The University of Queensland i Australien. En del av doktorandtiden tillbringade jag vid Universität Augsburg och Georg-August-Universität Göttingen i Tyskland.

Jag är ledamot i Statens Kulturråds arbetsgrupp för stöd till facklitteratur.

Filosofie doktor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet och filosofie doktor i datalogi vid Åbo Akademi; docent i filosofi vid Helsingfors universitet.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Kim Solin

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin