Anna Qureshi

Kort presentation

Jag är ekonomiadministratör och arbetar främst med den gemensamma delen av grundutbildningen samt som projektadministratör och projektekonom för det EU-finansierade samverkansprojektet Kalla magneter. Jag sköter även administrationen kring sammanträdena med institutionsstyrelsen och för protokoll.

Jag har en magisterexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet.

Biografi

Jag har dubbelexamen i följande ämnen:

1. Magisterexamen i företagsekonomi, Uppsala universitet, examensår 2003.

2. Kandidatexamen i utredningskriminologi, Högskolan i Gävle, examensår 2020.

Jag har flerårig erfarenhet av främst redovisningsarbete men även löne- och personaladministration inom den statliga sektorn, mestadels från Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Under studietiden i Uppsala var jag mycket engagerad i Gästrike-Hälsinge nation, bland annat som heltidsanställd ekonomiansvarig.

Anna Qureshi

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin