Seidon Alsaody

Kort presentation

Jag forskar inom algebra och algebraisk geometri, där jag studerar olika aspekter av algebraiska grupper och gruppscheman, såsom exceptionella grupper och algebror, samt Liebialgebror relaterade till kvantgrupper.

Jag började undervisa 2006 och har sedan dess undervisat naturvetare och ingenjörer i matematik i Uppsala, Göteborg och Kanada. Jag är medlem i TUR och pedagogisk mentor.

Jag är docent sedan 2023 och excellent lärare sedan 2022.

Nyckelord

 • algebra
 • algebraic geometry
 • descent and cohomology
 • exceptional groups
 • group schemes
 • nonassociative algebras
 • teaching of mathematics

Biografi

 • Född 1986
 • Studerade fysik och matematik vid Uppsala universitet (2005-2010)
 • Disputerade i matematik vid Uppsala universitet (2015)
 • Arbetade som gästlärare vid Göteborgs universitet (2015-2016)
 • Innehade en postdoc vid Institut Camille Jordan, Frankrike (2016-2018), med medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, och en postdoc vid University of Alberta, Kanada (2018-2020), delvis med medel från PIMS.
 • Universitetslektor vid Uppsala universitet sedan augusti 2020. Excellent lärare sedan 2022, och docent i matematik sedan 2023.
 • Mottagare av Uppsala teknolog- och naturvetarkårs pedagogiska pris för år 2020.
 • Mottagare av det pedagogiska priset för år 2021 inom området matematik, naturvetenskap och teknik, utsedd av Rektor vid Uppsala universitet.
 • Medlem av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd (TUR) sedan 2022.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Seidon Alsaody

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin