Li Zhang

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Klinisk geriatrik

Besöksadress:
Husargatan 3, BMC
751 22 Uppsala
Postadress:
Husargatan 3, BMC, Box 564
751 22 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin