Ewa Wäckelgård

Affilierad Professor i fasta tillståndets fysik, ssk solenergitillämpningar, affilierad vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Byggteknik och byggd miljö

E-post:
eva.wackelgard@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala
Akademiska meriter:
FD, professor

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin