Stefan Eriksson

Kort presentation

Stefan Eriksson arbetar med forskningsetik vid Uppsala universitet. Särskilda intressen utgör hur vetenskapen bör regleras, informerat samtycke och autonomi, samt god forskningssed och publiceringsetik.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Rapporter

Övrigt

Stefan Eriksson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin