Patrik Mehrens

Universitetslektor i litteraturvetenskap vid Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

Telefon:
018-471 61 91
Fax:
018-471 61 87
E-post:
Patrik.Mehrens@littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD

Biografi

Forskningsintressen

Modern lyrik, dramatik, film, retorik

Pågående forskning

Uppsatser

 • Den berättande spelfilmens retorik
 • Den dramatiska ironins retoriska funktion. Exempel från drama och film
 • Sideratus. En lyrikstudie

Artikel

 • "Att använda film i retorikundervisningen"
 • "Den dramatiska ironins retoriska funktion"
 • "Den berättande spelfilmens retoriska dimensioner"

CV

Tjänstgöring

 • 1996-1999: Doktorandtjänst vid Litteraturvetenskapliga institutionen
 • 2000-2005: Vikarierande lektor vid Litteraturvetenskapliga institutionen
 • 2005- : Tillsvidareanställd lektor vid Litteraturvetenskaliga institutionen
 • 1999: Disputerade med avhandlingen Mellan ordet och döden. Rum, tid och representation i Lars Noréns 70-talslyrik

Pedagogisk verksamhet

Undervisning vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, på samtliga nivåer och inom tre olika ämnen, litteraturvetenskap, svenska och retorik. Handledning på C-nivå av 3 studenter i litteraturvetenskap, 24 studenter i retorik, samt 9 studenter i svenska. Biträdande handledare för 3 doktorander i retorik och 2 i litteraturvetenskap.

Undervisning utanför Litteraturvetenskapliga institutionen

 • 2000-2001: Filmvetenskap vid Högskolan i Skövde.
 • 2002: UPI, Pedagogisk grundkurs för universitetslärare 2002: Ansvarade för momentet Populärvetenskapligt skrivande.
 • 2006: Retorik för doktorander, Företagsekonomiska institutionen.
 • 2008: Retorik för doktorander, Företagsekonomiska institutionen.
 • 2010: History of Film, John Cabot University, Rom (sommarkurs).
 • 2012: Personal Development (masterkurs på engelska), Företagsekonomiska institutionen.
 • 2009-2014: Det indirekta ledarskapet, 2009-2014, Avdelningen för uppdragsutbildning (Beställare: Rikspolisstyrelsen).
 • 2012-2015: EU Commercial Law and Litigation, Juridicum, Uppsala universitet

Pedagogisk utbildning

 • 2001: Pedagogisk grundkurs för universitetslärare, UPI
 • 2009: Supplemental Instruction, UPI

Undervisningsadministration och pedagogiskt ledarskap

 • 2007-2010: Programansvarig för Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation.
 • 2013-2015: Programansvarig för Liberal Arts-programmet.
 • 2010-2015 : Studierektor och pedagogisk ledare för grund- och avancerad nivå vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Aktivt konferensdeltagande

 • 2001: ”Lars Noréns 70-talspoesi”, Lars Norén-symposium, Voksenåsen Oslo, November 2001
 • 2005: ”Thinking Globally, Teaching Locally: International Perspectives on St. Olaf Teaching and Learning”, Faculty Conversations, St. Olaf College, 6 december 2005
 • 2007: ”Learning from Liberal Arts Education”, EFYE European First Year Experience Conference, Göteborg 9 – 11 maj 2007
 • 2009: ”Why Liberal Arts and Sciences?” Liberal Arts and Sciences in Europe, ECOLAS, Prag 8–9 juni 2009
 • 2010: ”Liberal Education i Sverige idag och framåt”, Liberal Arts Education – Excellence in Teaching-konferens, STINT, 12 mars 2010
 • 2010: ”Excellence in Teaching - Om liberal arts education som inspiration i utvecklingen av svensk grundutbildning”, NU2010 – Dialog för lärande, Stockholms universitet 13–15 oktober 2010
 • 2011: ”The Rhetorization of Food in Swedish Political and Commercial Discourse”, Föredrag vid 2011 International Advanced Forum on Communication Studies of Language and Rhetoric, Peking 2011
 • 2012: ”Bildning i högre utbildning – var står Sverige nu och i framtiden?”, Bildning i högre utbildning, Uppsala universitet 7 mars 2012
 • 2013: ”International Mobility for Enhanced Education Quality”, AIEA - Association of International Education Administrators, New Orleans 2013
 • 2013: ”Liberal Arts”, Konferens om universitetspedagogisk utveckling, Uppsala universitet 16 oktober 2013
 • 2014: “On the Concept of Rhetorization”, 16th Biennial Rhetoric Society of America Conference, San Antonio May 22-27 2014
 • 2017: "The Rhetorical Function of Dramatic Irony", Erotema - A Conference on Rhetoric and Literature, Karlstads universitet, 14-16 september 2017

Utlandsvistelser

 • 2005: Sex månaders stipendievistelse inom STINT Programme for Excellence in Teaching, St. Olaf College, Northfield, USA
 • 2010: Sommarkurs i filmvetenskap vid John Cabot University, Rom, Italien.

Övriga uppdrag

 • 2007-2012: Handläggare vid Uppsala universitet för stipendieprogrammet STINT Excellence in Teaching.
 • 2008-2010: Ledamot av styrelsen för STINT – Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning.
 • 2007-2016: Ledamot av forskarutbildningsnämnden i retorik vid Litteraturvetenskapliga institutionen.
 • 2007-2017: Ledamot av forskarutbildningsnämnden i litteraturvetenskap vid Litteraturvetenskapliga institutionen.
 • 2010-2016: Stipendiekommittén för folkskoleseminariets i Uppsala minnesfond.
 • 2010-2017 : Ledamot av Litteraturvetenskapliga institutionens styrelse.
 • 2013-2017 : Ledamot av Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, Uppsala universitet.
 • 2012-2014: Bedömningsgruppen för PUMA (Projektmedel för pedagogisk utveckling, Uppsala universitet).

Publikationer

Avhandling

1999: Mellan ordet och döden: rum, tid och representation i Lars Noréns 70-talslyrik, Doktorsavhandling, Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 37, Uppsala 1999.

Bok

2006: Learning from Liberal Arts Education: Ideas for the Improvement of Undergraduate Education in Sweden, UPI Pedagogisk utveckling, Uppsala 2006.

Rapporter

 • 2001: ”Metod, teori och forskningsanknytning på AB-kursen i litteraturvetenskap, UPI, Uppsala universitet 2001, tillsammans med Anna Nordlund (12 s.)
 • 2007: STINT Programme for Excellence in Teaching 2000–2006. A Follow-up Report, STINT Reports 2007:1 (89 s.)

Artiklar i tidskrifter

 • 2001: ”Lyriskt tilltal, sceniskt samtal: En passage mellan dikt och drama hos Lars Norén”, Edda. Nordisk tidskrift för litteraturforskning 2001:2, s. 215–223.
 • 2003: ”Apofasis: Gud i Lars Noréns sena lyrik”, Aiolos. Tidskrift för litteratur, teori och estetik nr. 21 – 21 2003, s. 231–253.
 • 2003: ”Closing Documents: Representations of Subjectivity within Digital Media”, i Merge Magazine nr. 13, Stockholm, New York 2003.
 • 2005: “Film och retorik: Om retoriken som metod och teori i filmstudiet”, i Tidskrift för litteraturvetenskap 2005: 1–2, s. 74–95.
 • 2005: ”Inledning”, Tidskrift för litteraturvetenskap 2005:1–2, s. 5–9.
 • 2007: “Lars Norén and the Rhetoric of Submission”, Merge Magazine, Stockholm, York 2007.
 • 2013: ”Retoriseringen av begreppet folk i 1800-talets Sverige”; Rhetorica Scandinavica 2013:63, s. 54–71, tillsammans med Jon Viklund.

Antologibidrag

 • 1997: ”Jonas Arlert”, i Digt/Dikt. Dansk och svensk poesi 1997, Malmö 1997, s. 135–139.
 • 2002: ”Textens inre spegling: Om en dikt av Gunnar Björling”, i Möller, Håkan m.fl. red.), Poetiska världar: 33 studier tillägnade Bengt Landgren, Stockholm/Stehag 2002, s. 252–262.
 • 2006: “Miss Lonely Hearts och hennes systrar: Tankar om ensamhet på film”, i Karlsson, Maria & Rider, Sharon (red.), Den moderna ensamheten, Stockholm/Stehag 2006, s. 155–171.
 • 2011: ”Förord”, i Det goda lärandet. En antologi om Liberal Arts Education, red. Anders Burman & Patrik Mehrens, Lund: Studentlitteratur 2011, s. 13–15, tillsammans med Anders Burman
 • 2011: ”Vad är liberal Arts Education?”, i Det goda lärandet. En antologi om Liberal Arts Education, red. Anders Burman & Patrik Mehrens, Lund: Studentlitteratur 2011, s. 17–30
 • 2014: ”Fettkriget – en topikanalys”, Retorisk kritik, red. Otto Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund, Ödåkra. Retorikförlaget 2014
 • 2014: ”Visuell retorik”, Retorisk kritik, red. Otto Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund, Ödåkra. Retorikförlaget 2014

Recensioner

 • 1997: Recension av Michael Gustavsson: Textens väsen, i Tidskrift för kulturstudier 1997:2, s. 107–111.
 • 2006: Recension av Birgitta Steene, Ingmar Bergman: A Reference Guide, i Samlaren: Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, volym 127, Uppsala 2006, s. 595–599.
 • 2007: Recension av Ulf Olsson, Invändningar. Kritiska artiklar: Symposion. Stockholm/Stehag 2007, i Samlaren 129, 2008, s. 443–447
 • 2012: Recension av Yvonne Blomberg, Att besvärja döden. Död och återfödelsetematiken i Lars Noréns författarskap 1963-1999, Gidlunds förlag, Möklinta 2011, i Tidskrift för litteraturvetenskap 2012:4, s. 89-91
 • 2013: Recension av Ulf Olsson, Språkmaskinen. Om Lars Noréns författarskap, Glänta produktion: Göteborg 2013, i Samlaren. Tidskrift för svensk och annan nordisk litteratur, årgång 134, 2013, s. 351-353
 • 2014: Recension av Alexander Stagnell, Etik, retorik, och politik. Till tvetydighetens lov, Södertörn retoriska studier, Stockholm 2013, i Rhetorica Scandinavica 2013:65, s. 73-79

Uppdrag som redaktör

 • 2002: Poetiska världar: 33 studier tillägnade Bengt Landgren, Stockholm/Stehag 2002
 • 2005: Tidskrift för litteraturvetenskap 2005:1–2. Temanummer om retorik och litteratur
 • 2011: Det goda lärandet. En antologi om Liberal Arts Education, red. Anders Burman & Patrik Mehrens
 • 2014: Retorisk kritik, red. Otto Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund, Ödåkra. Retorikförlaget 2014

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Övrigt

Patrik Mehrens

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin