Anna Hagborg

Kort presentation

Jag heter Anna Hagborg och arbetar som enhetschef för lärarutbildningens studievägledare och VFU-koordinatorer. I mina arbetsuppgifter ingår också viss utbildnigsledning. 2001 disputerade jag på en avhandling i etnologi vid Uppsala universitet och arbetade därefter som lektor vid Södertörns högskola. 2009 fick jag anställning som utbildningsledare vid Uppsala universitet.

Anna Hagborg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin