Reiner Lomoth

Universitetslektor vid Institutionen för kemi - Ångström; Fysikalisk kemi

Telefon:
018-471 36 44
E-post:
Reiner.Lomoth@kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 523
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
Docent

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Kapitel

Reiner Lomoth

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin