Lisa Freyhult

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi; Teoretisk fysik

Telefon:
018-471 32 97
Mobiltelefon:
070-167 94 84
E-post:
lisa.freyhult@physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
Docent. Excellent Teacher
Lisa Freyhult

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin