Sven Erick Alm

Professor emer. i matematik med inriktning mot matematisk statistik vid Matematiska institutionen; Statistik, AI och data science

E-post:
Sven_Erick.Alm@math.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD, docent

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Rapporter

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin