Nils Mårtensson

Professor i metallers och metallytors fysik vid Institutionen för fysik och astronomi; Röntgenfysik

Telefon:
018-471 36 10
Mobiltelefon:
070-582 63 89
E-post:
nils.martensson@physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Professor i metallers och metallytors fysik. Utnyttjar synkrotronljusbaserade tekniker, såsom elektronspektroskopi och röntgenabsorptionsspektroskopi sin forskning.

Biografi

Efter gymnasiet i Falun läste jag teknisk fysik i Uppsala. 1980 doktorerade jag i Kai Siergbahns grupp i Uppsala med avhandlingen “Atomic, Molecular and Solid State Effects in Photoelectron Spectroscopy”. Efter detta arbetade jag alltmer med synkrotronljus, först vid Tantalus, Madison, Wisconsin och sedan främst vid MAX-lab i Lund. År 1989 blev jag professor vid Fysiska institutionen i Uppsala. Forskningen har varit inriktad mot elektronstrukturen hos övergångsmetaller, kluster, fullerener och grafén liksom olika typer av adsorbatsystem.

Åren 1997 till 2010 var jag föreståndare för det nationella synkrotronljuslaboratoriet MAX-lab i Lund. Under denna tid definierades och startades MAX IV projektet. Efter 2011 har min forskning främst varit inriktad mot elektronstrukturstudier med hjälp av högupplösande "time-of-flight” elektronspektroskopi (ARTOF). Då denna teknik kräver en speciell tidsstruktur hos synkrotronljuset bedrivs denna verksamhet vid BESSY II anläggningen vid Helmholtz Zentrum Berlin (HZB).

Nils Mårtensson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin