Olof Karis

Professor vid Institutionen för fysik och astronomi; Röntgenfysik

Telefon:
018-471 36 14
Mobiltelefon:
070-425 03 29
E-post:
olof.karis@physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD
Olof Karis

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin