Erik Sjöqvist

Professor i kvantinformationsteori vid Institutionen för fysik och astronomi; Materialteori

Mobiltelefon:
073-024 58 22
E-post:
erik.sjoqvist@physics.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 5
75237 Uppsala
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD

Nyckelord

  • geometric phase
  • quantum information
  • quantum mechanics

Biografi

Erik Sjöqvist är sedan 2005 professor i kvantinformationsteori vid Uppsala universitet. Han tog sin doktorsexamen vid Uppsala universitet 1995 och har varit post-doc vid University of Durham (UK), Oxford University (UK) och Atomic Institute (Vienna) 1996-1999. Han har varit forskarassistent 2000-2004 och erhöll sin docentur 2001. Han har varit gästprofessor vid Centre for Quantum Technologies at NUS, Singapore 2010-2013.

Forskning

Geometri och topologi i kvantmekanik.

Nyckelpublikationer:

E. Sjöqvist et al., Geometric phase for mixed states in interferometry, Phys. Rev. Lett. 85, 2845 (2000). https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.85.2845

E. Sjöqvist et al., Non-adiabatic holonomic quantum computation, New J. Phys. 14, 103035 (2012). https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1367-2630/14/10/103035/meta

M. Johansson et al., Topological phases and multiqubit entanglement, Phys. Rev. A 85, 032112 (2012), https://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.85.032112

Publikationer på arXiv:

https://arxiv.org/search/quant-ph?query=Sjoqvist&searchtype=author&abstracts=show&order=-announced_date_first&size=50

Citeringar:

scholar.google.se/citations

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Övrigt

Erik Sjöqvist

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin