Docenturnämnden

Informationen nedan är hämtad från arbetsordningen för vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap.

Uppgifter

 • utarbeta förslag till kriterier och riktlinjer för antagning av docent inom vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap (riktlinjer fastställs av områdesnämnden)
 • fastställa handläggningsordning för docenturnämndens ärenden
 • besluta om antagning av docent.

Sammansättning

Ordförande utses av områdesnämnden på förslag från prodekan för forskning, en professor från varje sektion utses av områdesnämnden (vid fyllnadsval, av arbetsutskottet) på förslag från sektionsdekanerna. Två studentrepresentanter (varav lämpligen en doktorand) ingår i docenturnämnden.

Docenturnämnden utser vice ordförande inom sig.

 • Jan Isberg, ordförande
 • Natasa Sladoje (matematik-datavetenskap)
 • Eva Lindström (biologi)
 • Gunnar Westin (kemi)
 • Alireza Malehmir (geovetenskap)
 • Carlos Perez de los Heros (fysik)
 • Subhrakanti Dey (teknik)
 • Vakant (doktorandrepresentant)
 • Vakant (doktorandrepresentant, suppleant)
 • Jakob Johansson (studentrepresentant)
 • Anna Enerud (studentrepresentant, suppleant)

Mandatperiod 2024-01-01 - 2026-12-31

Kanslistöd för docenturnämnden är Anna Lind

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin