Arbets- och anställningsvillkor för doktorander

Tiden som doktorand kan vara en av de roligaste och mest lärorika perioderna av en persons liv. Att få möjlighet att utforska ett ämne på djupet och samtidigt utveckla sitt kritiska tänkande och förmågan till självständigt forskningsarbete upplevs av många doktorander som ett privilegium. Doktorandtiden kan samtidigt upplevas som mycket kravfylld med förväntningar från olika håll. Att skriva avhandling, ta kurser och kanske i perioder undervisa parallellt kan leda till känslor av otillräcklighet och stress. För att klara av den stundtals kravfyllda tillvaron som doktorand är det viktigt att känna till vilka förutsättningar som gäller, men också var man kan vända sig om det uppstår problem.

Här finner du information om exempelvis arbetsmiljöfrågor, vad som ligger inom ramen för olika finansieringsformer, rätten till förmåner och stöd vid funktionsnedsättning samt hur vissa praktiska frågor ska hanteras.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin