Utveckla dig som doktorand

Uppsala universitet erbjuder dig som är doktorand möjligheter till olika former av karriärstöd, kurser och seminarier. Som doktorand är ditt huvudsakliga fokus att utveckla dig inom ditt forskningsområde men det finns också möjligheter att utveckla andra kompetenser och färdigheter som du kan ha nytta av i nuvarande eller kommande arbete.

Det kan handla om hur du kan nyttja dina arbetsdagar mer effektivt, hur du kan tänka kring karriär och hur du i slutfasen av din doktorandutbildning förbereder dig för nästa steg och nya utmaningar. Stödet ges utan avgift för dig om inget annat uppges.

Två kvinnor som klistrar upp post-it lappar

Disputation – och sen då?

Du som är i slutfasen av ditt doktorandarbete, ta vara på möjligheten som erbjuds till individuell coaching för att reflektera om tiden fram till disputation, ditt vägval och karriär efter att du har doktorerat.

Samtalen är konfidentiella.
Du bokar tid hos Karriär & Ledning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin