Forskarutbildning

Fem figurer med varsitt förstörningsglas och ett "v" i varje, dvs en check.

Ta hjälp av forskarhandboken

I forskarhandboken finns information om hur du planerar ditt forskningsprojekt men också hur du ska hantera forskningsdata, forskningsavtal och forskningsinfrastuktur.

Fakultetens övergripande ansvar

Varje fakultet har ett övergripande ansvar för forskarutbildningen och specifik information om vad som gäller för forskarutbildningen vid den egna fakulteten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin