Utlandsmöjligheter

Som doktorand vid Uppsala universitet betraktas du både som student och anställd. Det innebär att du kan delta i de internationella möjligheterna via Erasmus+ för studenter likaväl som i de för medarbetare.

Studier genom Erasmus+

Som doktorand kan du åka på Erasmusstudier. Det innebär att du läser kurser eller ett program på en högskola eller ett universitet i ett av Erasmus+ programländer under 2-12 månader. Du kan även läsa en kurs som en del av kort mobilitet, vilket innebär att den är minst fem och max 30 dagar lång.

Avtal med mottagande universitet behövs

För att kunna åka på utbyte behövs ett bilateralt avtal mellan UU och det andra universitet. Kontakta den internationella koordinatorn vid din institution eller erasmus@uu.se för mer information om vilka avtal som finns. Om det inte finns existerande avtal kan du kontakta erasmus@uu.se så försöker vi hitta ett alternativ.

Ansök i god tid

Ansökningsprocessen tar mellan 6-12 månader från ansökan om utbytesstudier, nomineringar och ansökan om Erasmusstipendiet.

Praktik, fältstudie eller datainsamling genom Erasmus+

Genom att delta i en Erasmuspraktik kan du samla in data till din avhandling eller utföra ett fältarbete på ett företag, en organisation eller ett universitet i något av Erasmus+ programländer. Erasmuspraktiken sker på heltid under 2-12 månader. Du kan även göra en aktivitet som del av kort mobilitet, vilket innebär att den är minst fem och max 30 dagar lång.

Du ansvarar för att ordna praktikplatsen

Du måste först ordna en praktikplats vid ett universitet, företag eller organisation i Europa. Därefter ska du skicka ansökan om Erasmuspraktikstipendiet minst en månad innan praktikperioden börjar. Notera dock att ansökan för Erasmuspraktikstipendiet är öppen under några utvalda veckor per termin.

Medarbetarutbyte genom Erasmus+ och ICM

Doktorander vid Uppsala universitet kan få stipendiemedel till sin institution för att göra någon form av medarbetarutbyte i ett av Erasmus+ programländer och till några utvalda länder utanför Europa genom International Credit Mobility (ICM). Inom medarbetarutbytet ingår flera olika typer av aktiviteter och den du väljer måste vara kopplad till ditt möjliga framtida yrke eller pågående arbete vid Uppsala universitet.

Doktorandutbyte med Berkeley, University of California

Doktorander vid Uppsala universitet kan åka på utbyte vid University of Californa. Både UU:s och Institute of European Studies doktander erbjuds möjlighet att tillbringa en till tre månader vid det andra lärosätet.

Undersök möjligheterna genom UU:s internationella nätverk

Uppsala universitet är med i ett flertal internationella nätverk med andra lärosäten världen över. Som doktorand kan du undersöka vilka möjligheter nätverken skulle kunna erbjuda dig.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin