Publicera din avhandling

Avhandlingsproduktion, en enhet vid universitetsbiblioteket, hjälper dig som är doktorand med grafisk utformning, arkivering och elektronisk publicering i DiVA samt kontakt med tryckeri.

Läs mer på bibliotekets avhandlingssidor

Spikad avhandling

Bibliotekets kurser och handledning

Biblioteket ger kurser inom informationssökning, referenshantering, publicering och databearbetning. Du kan också boka individuell handledning, eller beställa ett sökuppdrag för en forskningsöversikt.

Läs mer på bibliotekets sidor för undervisning och stöd

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin