Uppsala universitet i Almedalen

Nya professorer 2023

I år installerar Uppsala universitet 47 nya professorer vid sju fakulteter. Det firar vi med populärvetenskapliga föreläsningar och en högtidlig installationsceremoni i universitetsaulan 17 november.

Ceremonier - en viktig del av universitetets traditioner

Varje år installerar rektor nya professorer. Detta sker under en offentlig ceremoni. Utöver ceremonin ger de nya professorerna sina installationsföreläsningar.

Professorsinstallationen har sitt ursprung i medeltiden men har förändrats en del genom åren.

Mer om professorsinstallationen

Kontakt

Har du frågor om professorsinstallationen? Skicka e-post till akademiskafester@uadm.uu.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin