Stöd Uppsala universitets internationella stipendiefond

Det internationella intresset att studera vid Uppsala universitet är stort och växande, vilket är positivt för vår utbildningsmiljö och universitetet som helhet. Universitetet arbetar långsiktigt för att öka antalet stipendier riktade till internationella studenter. Fler stipendier ökar universitetets internationella attraktionskraft och studenterna berikar utbildningsmiljön. Stipendierna har ofta en helt avgörande roll för studenternas möjlighet att studera vid universitetet. Din gåva, oavsett storlek, får direkt påverkan på en ung människas liv och framtid och bidrar till universitets utveckling.

Donera med swish

Swishnummer: 123 667 58 54
Vänligen ange din e-postadress i meddelanderutan

Donera med betalkort

Donera via bankgiro

Du kan också skicka din gåva genom banköverföring. Vänligen kontakta oss för mer information development@uu.se

Donera från USA

Om du är bosatt i USA vänligen besök American Friends of Uppsala University för mer information om hur du kan ge gåvor med skatteavdrag.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin